Bu sitede, Allah'ın insanlara indirdiği Kuran'da tarif edilen "güzel ahlak" modeli yaşandığı takdirde "dinsizliğin kabusu"nun yani kötülüklerin, karamsarlıkların, toplumsal huzursuzlukların ne şekilde engelleneceği, olumsuzlukların nasıl ortadan kalkacağı, ideal ortama nasıl kavuşulacağı, insanların maddi-manevi ne gibi kazançlar sağlayacakları ve tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için de Kuran ahlakının tek alternatif çözüm olduğu anlatılmaktadır.

KİTAP & MAKALE

. ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARI (Site)
. TEVRAT'TAN HİKMETLER VE GÜZEL ÖĞÜTLER(Site)
. DARWIN’İ YIKAN KAFATASLARI (Kitap)
.
YARATILIŞ ATLASI - III. Cilt - (Kitap)

 
MATERYALİZM VE DARWINİZM
Materyalizm ve Darwinizm
Darwinizm'in Dinsizlik İçin Önemi

MATERYALİZMİN SAHTE DİNLERİ
Materyalizmin Sahte Dinleri
Günümüz Toplumlarında Hakim Olan Putperest İnanç
Evrimcilerin Sahte İnançları: Şuursuz Atomlar
Güneş Dini
Maddecilik ve Tabiatçılık Hastalığı
Allah'ın Gökyüzünde Olduğuna İnanan Bir Din
Kendi Başlarına Bırakıldıklarına İnanan Bir Din
Cennet ve Cehennemin Varlığına İnanılmayan Bir Din
DİNSİZLİĞİN ÖNDERLERİ
Dinsizliğin Önderleri
Din Düşmanı ve Engelleyici Olmaları
Dinsizliği Savunanlar "Atalarının Dinine" Uyarlar
Atalarının Sahtekarlıklarının Gösterilmesi

DİNSİZLİĞİN İNSANLARA ZARARLARI
Dinsizliğin Fiziksel Zararları
Din Yaşanmadığında Stres Kaçınılmazdır
Stresten Kaynaklanan Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
Dinsizliğin Psikolojik Zararları - Korku ve Saplantılar
Cahiliyenin Ölüm Korkusu
DİNSİZLİĞİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ZARARLARI
Ahlaki Çöküntü
İnsanların Ahlaksızlığa Özendirilmeleri
Ekonomik Çıkmaz
Siyasi Yaşamdaki Olumsuzluklar
Evrensel Tahribat: Savaşlar
Kuran Ahlakının Yaşanmamasının Sonuçları
Dinsizliğin Vahşi Yüzü: Irkçılık
Dinsizliğin Neden Olduğu Cinayetler
Zulüm ve Kargaşa
Dinsiz Bir Millet Yaşayamaz
Darwinizm'in Yetiştirdiği Teröristler
DİNSİZLİĞİN DİNİ İLE MÜCADELE
Mücadele Yöntemleri
Dinsizliğin Putlarını Kırmak
GERÇEK DİN
Gerçek Din Hangisidir?
Dinin Gönderime Sebepleri
Din, İnsanlara Bilmeleri Gereken En Temel Konuları Açıklar
Din Hayatın Gerçek Amacını Açıklar
Din İnsanlara Allah’a Nasıl Kulluk Edeceklerini Bildirir
Din, İyi ve Kötünün, Doğru ve Yanlışın Ne Olduğunu Bildirir
Din Bize Bu Dünyanın Gerçek Mahiyetini Öğretir
Gerçek Hayatın Ahiret Yurdu Olduğunu Din Sayesinde Öğreniriz
ÇÖZÜM: KURAN AHLAKI
Allah Korkusu Olmazsa Ne Olur?
Dinin Toplumsal Ahlaka Etkisi
Gerçek Adalet Dinin Yaşanması İle Sağlanır
Kadınların Toplum Hayatında Çektiği Sıkıntılar
Din, Yoksul ve Yetimlerin Korunmasını Emreder
Yurtlarını Terk Etmek Zorunda Kalan İnsanların Durumu
Dünyadaki Kaynaklardan Eşit Yararlanma
Her Şeyin Çözümü Kuran'dadır
   
 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran